Bartosz Ciszak jest komornikiem sądowym działającym przy Sądzie Rejonowym w Opolu.
Komornik Sądowy działa na obszarze swojego rewiru komorniczego (art. 8 ust. 1 i 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r o komornikach sądowych i egzekucji) i jest właściwy do prowadzenie egzekucji na terenie obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Opolu. Komornik sądowy Bartosz Ciszak może podjąć działania egzekucyjne, także terenowe poza swoją właściwością miejscową, na terenie całego kraju, na wniosek wierzyciela. Wniosek o wyborze komornika wierzyciel zobowiązany jest złożyć komornikowi sądowemu wraz z wnioskiem egzekucyjnym.

Komornik Bartosz Ciszak działa w rewirze komorniczym przy Sądzie Rejonowym w Opolu obejmującym następujące miejscowości:
Miasto: Opole;
Gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Niemodlin, Ozimek, Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa.

Chrząstowice

Dąbrowa

Dobrzeń Wielki

Komprachcice

Łubniany

Niemodlin

Ozimek

Prószków

Tarnów Opolski

Tułowice

Turawa

Opole Ozimska