Licytacja, Opole, ul. Nowowiejska 1A/10

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1O/00136845/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartosz Ciszak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-07-2019r. o godz. 14:10 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy Ozimskiej 60a w sali nr 120 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej odrębną nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 10 z przynależną piwnicą o łącznej powierzchni 71,20 m2, położony w budynku mieszkalnym w Opolu przy ul. Nowowiejskiej 1A, dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OP1O/00136845/2 wraz z udziałem 70/10000 w prawie współwłasności działki gruntowej nr 245/6 km 8, obręb 0073 – Kolonia Gosławicka o pow. 1,8951 ha i wspólnych części budynku, objętych KW nr OP1O/00070374/8. Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 10 znajduje się na II piętrze (3 kondygnacji) wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Składa się z 3 pokoi, kuchni połączonej z przedpokojem, łazienki, w.c. o powierzchni użytkowej równej 64,90 m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 6,30 m2. Na ścianach w lokalu tynki, wymalowania oraz tapety, a także wykładziny z płytek ceramicznych (do pełnej wysokości w łazienkce i w.c., nad blatem roboczym w kuchni). Na suficie w przedpokoju z kuchnią elementy dekoracyjne .Posadzki mieszane: z korka w przedpokoju z kuchnią, mozaika parkietowa w pokojach, płytki ceramiczne w łazience i w.c. Okna indywidualne, drewniane z 2004r. Drzwi wewnętrzne typowe (Pol-Skone). Drzwi wejściowe antywłamaniowe. Nieruchomość w pełni uzbrojona (woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz i c.o.), należącej do dłużnika: REGINA OLEKSY (udział 1/2), ANDRZEJ OLEKSY (udział 1/2) położonej: 45-460 Opole, Nowowiejska 1A/10, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00136845/2]

Suma oszacowania wynosi 271 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 203 700,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 160,00zł, przynajmnie na 1 dzień przed licytacją. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Opolu 69 10501504 1000 0091 3772 9795

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy Bartosz Ciszak

Licytacja, Dąbrowa, Sokolniki 2/11 (BC Km 160/17)

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1O/00096983/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartosz Ciszak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-10-2019r. o godz.11:10 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy Ozimska 60 a w sali nr 201, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej ieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 11 z przynależnościami o łącznej pow. użytkowej 72,80 m2, położony w budynku mieszkalnym w miejscowości Dąbrowa/Sokolniki 2, gmina Dąbrowa, powiat opolski, województwo opolskie, dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OP1O/00096983/8 wraz z udziałem 787/10000 w prawie współwłasności działki gruntowej nr 510/3 km 3 o pow. 0,0500 ha i wspólnych części budynku, objętych KW nr OP1O/00083723/4. Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 11 znajduje się na II piętrze (3 kondygnacji) budynku mieszkalnego i składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z w.c., przedpokoju, spiżarni o łącznej powierzchni użytkowej 55,40 m2. Do lokalu przynależy piwnica i chlewik o łącznej pow. użytkowej 17,40 m2. W lokalu wstawione są okna drewniane, stare, posadzki mieszane (płytki PCV, w przedpokoju wykładzina z tworzyw sztucznych, w łazience płytki ceramiczne). Na sufitach widoczne spękania z klawiszowania płyt stropowych. Drzwi wejściowe drewniane, pełne.Drzwi wewnętrzne drewniane, stare, pełne i przeszklone. Lokal wyposażony w instalację elektryczną (starą), wodną (tylko do łazienki), kanalizacyjną, centralne ogrzewanie (grzejniki żeliwne). Lokal wymaga remontu. Lokal od dawna nieużytkowany. należącej do dłużnika: JAROSŁAW BABIŃSKI, położonej: 49-120 Dąbrowa, Sokolniki 2/11, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00096983/8]

Suma oszacowania wynosi 66 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 44 533,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 680,00zł, przynajmnie na 1 dzień przed licytacją. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Opolu 69 10501504 1000 0091 3772 9795

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy Bartosz Ciszak