„Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.”

– Nakazy prawa są takie: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy.

<< Powrót do licytacji

Licytacja Audi A6 Allroad Quatro


Licytacja Audi A6 Allroad QuatroOBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Licytacja Audi A6 Allroad Quatro Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartosz Ciszak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-07-2017r. o godz. 09:00 na parkingu strzeżonym w Niemodlinie przy ul.Opolskiej 58 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY AUDI AF A6 ALLROAD QUATRO, ROK PROD. 2008 nr rej. GD501LW, VIN WAUZZZ4F88N164107 Brak dokumentów pojazdu.
Wartość szacunkowa: 35 000,00 zł, cena wywołania: 17 500,00 zł.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy, bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy Bartosz Ciszak

IMG_0983IMG_0984IMG_0980IMG_0972IMG_0970IMG_0971IMG_0967IMG_0965

Wnioski do pobrania