„Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.”

– Nakazy prawa są takie: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy.

<< Powrót do licytacji

Licytacja Opole Bielska 60/1


Licytacja Opole Bielska 60/ 1OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Licytacja Opole Bielska 60/1 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartosz Ciszak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-08-2017r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy Ozimska 60 a w sali nr 15, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 1 z przynależną piwnicą o łącznej powierzchni użytkowej 63,90 m2, położony w budynku mieszkalnym w Opolu przy ul. Bielskiej 60, dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OP1O/00125353/6 wraz z udziałem 1314/1000000 w prawie współwłasności działki gruntowej nr 146/2 i wspólnych części budynku objętych KW nr OP1O/00076667/1. Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 1 znajduje się na 1 kondygnacji (parterze) 5-cio kondygnacyjnego, w całości podpiwniczonego budynku mieszkalnego i składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z w.c. o powierzchni użytkowej 55,85 m2. Do lokalu przynależy piwnica nr 1 o pow. 8,05 m2. Nieruchomość lokalowa w pełni uzbrojona (woda, kanalizacja, prąd, gaz i c.o.). należącej do dłużnika: SEBASTIAN BŁASZCZYK położonej: 45-401 Opole, Bielska 60/1, Opole, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1O/00125353/6

Suma oszacowania wynosi 179 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 134 475,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 930,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Opolu 69 10501504 1000 0091 3772 9795

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy Bartosz Ciszak

Wnioski do pobrania