„Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.”

– Nakazy prawa są takie: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Opolu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartosz Ciszak jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym w Opolu, działa na podstawie i w granicach prawa (art. 2 i art. 7 Konstytucji RP).

Bartosz Ciszak ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada długoletni staż pracy w kancelarii Komornika Sądowego zwieńczony decyzją Ministra Sprawiedliwości o powołaniu go na stanowisko Komornika Sądowego w Opolu. Doskonale zna problematykę egzekucji sądowej oraz obszar rewiru komorniczego na którym działa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KANCELARIA KOMORNICZA CZYNNA:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-15

 

KOMORNIK PRZYJMUJE:

we wtorki w godzinach od 9-16

 

KSIEGI WIECZYSTE

Wnioski do pobrania